Biljoenbad blijft keurig binnen planning en budget

IMG 7013 300

Onlangs is de eindrekening opgemaakt van het nieuwe Biljoenbad in de gemeente Rheden. Het zwembad is precies volgens de planning en budget opgeleverd. Dat is zeer goed nieuws voor de Rhedense begroting en in vergelijking tot soortgelijke projecten een ‘unicum’ te noemen.

Het bouwen van een zwembad is een traject van jaren. Tussentijds krijgt men doorgaans te maken met allerlei obstakels die kunnen zorgen voor vertraging of hogere kosten. Vooral bij de aanleg van zwembaden is de twijfelachtige trend dat de werkelijke kosten de begroting ruim overschrijden. Wethouders Marc Budel en Gea Hofstede zijn dan ook ontzettend blij en trots dat de bouw van dit zwembad precies volgens plan is verlopen.

Marc Budel: “Er is altijd heel secuur gekeken naar mogelijkheden en de onmogelijkheden en we hebben daarin doordachte keuzes gemaakt en realistisch begroot. Natuurlijk hebben wij ook te maken gehad met uitdagingen tijdens het proces, maar gelukkig hebben we die het hoofd kunnen bieden. Met als prachtig resultaat een geweldig nieuw zwembad, met activiteitenbad, dat keurig volgens planning is gebouwd en opgeleverd!”

Planning

De bouw is na een intensief ontwerpproces door de toevoeging van een activiteitenbad en peuter- en kleuterbad, in mei 2019 gestart. Corona dreigde roet in de planning te gooien, maar door met een strakke planning heeft het bouwbedrijf dit in kunnen lopen. Een jaar later stonden we stil bij het bereiken van het hoogste punt van het gebouw. Eind augustus 2020 is het bad met water gevuld om de waterdichtheid te testen, waarna het bad op 15 oktober 2020 kon worden opgeleverd. Vervolgens is het zwembad getest en ingericht. Op 12 december 2020 is het zwembad virtueel geopend, wat veel enthousiaste reacties heeft opgeleverd. Helaas heeft de openingsweek met allerlei festiviteiten slechts drie dagen geduurd, en moesten de deuren vervolgens sluiten in verband met de Corona-maatregelen. Momenteel is het zwembad gedeeltelijk weer open voor zwemlessen, hydrotherapie en sportlessen van het Astrum-college.

Financieel resultaat

Alles duidt erop dat het project binnen de beschikbaar gestelde investeringsgelden van €9,6 miljoen wordt afgerond. Omdat het financiële resultaat mede afhankelijk is van de landelijke btw-compensatie regeling (SPUK), kan er nog niet gesproken worden over een definitief financieel resultaat. De exploitatiebegroting wordt verwerkt in de zomerrapportage 2021.

Duurzaam

In 2016 heeft de gemeenteraad het zwembadproject aangewezen als Icoonproject Duurzaam Gebouw met als vereiste dat het project vóór 2021 gerealiseerd moet zijn. Dat is gelukt! Het zwembad scoort hoog op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De energievoorziening is gasloos en bij de keuze van materialen is rekening gehouden met hergebruik: als het zwembadgebouw over tientallen jaren niet meer voldoet, kunnen de materialen weer worden ingezet als grondstof voor nieuwe (bouw)materialen.

Een aantrekkelijk zwembad

Het Biljoenbad is dankzij de toevoeging van een activiteitenbad een zwembad voor iedere levensfase, met speciale aandacht voor herstel en gezondheid. Het is een voorbeeld voor ons land. Uitgangspunt is steeds de ‘waarde’ voor de gebruiker: de energie die water geeft op vele manieren. Want zwemmen is niet alleen baantjes trekken of een duik in het diepe, het gaat om gezond blijven, fit worden en ontspannen.

wave upper

Heb je een vraag of wil je meer weten over het Biljoenbad? Neem contact met ons op!